Cara Mengisi Borang Permohonan Nikah Online (SPPIM)

Posted on

Cara Mengisi Borang Permohonan Nikah Online (SPPIM) – Permohonan nikah kini semakin mudah dengan adanya sistem online yang dikenali sebagai Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM). Sistem ini memudahkan pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga untuk menguruskan proses permohonan nikah mereka tanpa perlu menghadiri pejabat agama secara fizikal. Dengan adanya SPPIM, pasangan hanya perlu mengisi borang permohonan nikah online, menjimatkan masa dan tenaga. Selain itu, SPPIM juga membantu memastikan semua dokumen yang diperlukan disediakan dengan lengkap, mengurangkan risiko permohonan ditolak akibat kekurangan dokumen.

Sistem SPPIM bukan sahaja memudahkan urusan bagi pasangan yang ingin berkahwin, tetapi juga bagi pihak jabatan agama dalam mengurus dan memproses permohonan. Melalui SPPIM, pemohon boleh memeriksa status permohonan mereka pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Ini memberikan ketelusan dan kecekapan dalam proses permohonan nikah. Tambahan pula, SPPIM menawarkan panduan langkah demi langkah untuk mengisi borang permohonan dengan betul, sekaligus mengurangkan kemungkinan kesilapan yang boleh melambatkan proses perkahwinan. Dengan segala kemudahan ini, pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga kini boleh melangkah ke fasa baharu kehidupan mereka dengan lebih mudah dan tenang.

Cara Mengisi Borang Permohonan Nikah Online (SPPIM)
Cara Mengisi Borang Permohonan Nikah Online (SPPIM)

Apa Itu Portal SPPIM?

Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM) adalah satu sistem yang dibangunkan berdasarkan proses kerja untuk kegunaan semua Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dan khususnya Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) di seluruh Malaysia. Sistem ini direka untuk meningkatkan kecekapan dan ketertiban dalam pengurusan perkahwinan Islam.

Modul-Modul dalam SPPIM

 1. Permohonan Kursus Pra-Perkahwinan Modul ini membolehkan pasangan yang ingin berkahwin mendaftar dan memohon untuk menghadiri kursus pra-perkahwinan. Kursus ini penting untuk memberikan panduan dan persiapan awal kepada pasangan sebelum melangkah ke alam perkahwinan.
 2. Permohonan Kebenaran Nikah Pasangan yang ingin bernikah perlu mendapatkan kebenaran nikah daripada pejabat agama. Modul ini memudahkan pasangan mengemukakan permohonan secara online, termasuk memuat naik dokumen yang diperlukan dan mengisi borang permohonan.
 3. Pendaftaran Nikah Setelah mendapatkan kebenaran nikah, pasangan boleh mendaftarkan pernikahan mereka melalui modul ini. Pendaftaran nikah yang dilakukan melalui SPPIM memastikan semua maklumat direkodkan dengan tepat dan sistematik.
 4. Proses Perceraian, Rujuk dan Rundingcara Selain urusan perkahwinan, SPPIM juga menyediakan modul untuk menguruskan proses perceraian, rujuk dan rundingcara. Modul ini membantu pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga mendapatkan bimbingan dan menyelesaikan isu-isu mereka dengan cara yang lebih tersusun.

Dengan pelbagai modul yang ditawarkan, SPPIM bukan sahaja mempermudah urusan perkahwinan tetapi juga memastikan semua proses yang terlibat dilaksanakan dengan lebih efisien. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masyarakat Islam di Malaysia dalam menguruskan urusan perkahwinan mereka dengan lebih profesional dan teratur.

Cara Menghantar Borang Nikah SPPIM

Menghantar borang nikah melalui Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM) memerlukan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti. Berikut adalah panduan terperinci untuk memudahkan anda:

1. Isi Borang Nikah Online di SPPIM

Langkah pertama ialah mengisi borang nikah secara online melalui portal SPPIM. Anda perlu memastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan lengkap untuk mengelakkan sebarang masalah semasa proses permohonan.

2. Buat Ujian HIV & Kursus Kahwin

Setelah borang nikah diisi, pasangan perlu menjalani ujian HIV dan menghadiri kursus pra-perkahwinan. Kedua-dua syarat ini wajib dipenuhi untuk memastikan kesihatan dan kesiapsediaan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan.

3. Lelaki Pergi ke Kariah

Lelaki perlu hadir ke pejabat agama di kawasan kariah (tempat tinggal) untuk mendapatkan pengesahan borang nikah. Ini penting untuk memastikan borang tersebut disahkan oleh pihak berkuasa agama tempatan.

4. Lelaki Hantar Borang ke PAID

Seterusnya, lelaki perlu menghantar borang nikah yang telah disahkan ke Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) untuk proses selanjutnya. Pastikan semua dokumen sokongan yang diperlukan turut disertakan.

5. Lelaki Serahkan Borang Lengkap kepada Perempuan

Setelah borang tersebut disahkan oleh PAID, lelaki perlu menyerahkan borang nikah yang lengkap kepada pihak perempuan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kedua-dua pihak mempunyai salinan borang yang sama.

6. Perempuan Pergi ke Kariah

Pihak perempuan pula perlu hadir ke pejabat agama di kawasan kariah mereka untuk mendapatkan pengesahan borang nikah. Proses ini sama seperti yang dilakukan oleh pihak lelaki.

7. Perempuan Hantar Borang ke PAID

Akhirnya, pihak perempuan perlu menghantar borang nikah yang telah disahkan oleh pejabat agama di kariah mereka ke PAID. Dengan ini, proses permohonan nikah akan lengkap dan pihak PAID akan menguruskan baki proses yang diperlukan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan teliti, proses penghantaran borang nikah melalui SPPIM akan menjadi lebih mudah dan lancar. Pastikan semua maklumat dan dokumen disediakan dengan tepat untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau masalah dalam permohonan anda.

Cara Permohonan Kebenaran Nikah SPPIM Online

EmasMy.Com – Berikut adalah panduan lengkap untuk permohonan kebenaran nikah secara online melalui Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM):

Syarat Permohonan Kebenaran Berkahwin Online

Permohonan kebenaran nikah secara online boleh dibuat sekiranya:

 1. Kedua-dua pemohon berasal dari negeri yang menggunakan SPPIM seperti Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan), Johor, dan Selangor.
 2. Salah seorang pemohon berasal dari negeri yang menggunakan SPPIM.
 3. Kedua-dua pemohon berasal dari negeri yang tidak menggunakan SPPIM, tetapi majlis akad nikah akan diadakan di negeri yang menggunakan SPPIM.

Proses Permohonan Kebenaran Nikah

 1. Isi Borang Nikah Online (BNO) Salah seorang pasangan, sama ada lelaki atau perempuan, perlu mengisi BNO secara online melalui portal SPPIM.
 2. Kebenaran dari Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) Pemohon perempuan boleh mendapatkan kebenaran berkahwin dari PAID setelah pemohon lelaki mendapat kebenaran berkahwin dan status permohonan dalam BNO adalah lulus.
 3. Maklumat Perkahwinan dan Wali Pastikan anda mempunyai semua maklumat perkahwinan dan maklumat wali sebelum mengisi BNO.
 4. Tempoh Permohonan Permohonan BNO hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan (90 hari) sebelum tarikh cadangan pernikahan. Permohonan akan terbatal secara automatik jika melebihi tempoh tersebut.
 5. Nombor Rujukan BNO dan Email Simpan nombor rujukan BNO dan email selepas permohonan dibuat untuk tujuan semakan atau pengemaskinian.
 6. Pengemaskinian Permohonan Pengemaskinian hanya boleh dilakukan selagi permohonan lelaki belum diproses oleh PAID. Sebarang pembetulan maklumat untuk permohonan yang sedang diproses boleh dimaklumkan kepada PAID.
 7. Dokumen Sokongan Pastikan setiap pemohon membawa dokumen sokongan yang disenaraikan dalam senarai semak BNO bersama Borang Permohonan Kebenaran Berkahwin yang telah dicetak dan ditandatangani oleh pemohon, wali (bagi pemohon perempuan), dan Penolong Pendaftar kariah/kawasan.
 8. Maklumat Kariah Pemohon perlu mengetahui kariah tempat tinggal atau bermastautin. Bagi pasangan dari negeri selain dari Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan, Johor dan Selangor, mereka boleh memilih kariah yang berhampiran.
 9. Status Pemohon Pastikan status pemohon lelaki (bujang, beristeri, duda) dan perempuan (dara, janda, balu thayyib) adalah betul.
 10. Maklumat Warganegara Jika pemohon atau pasangan bukan warganegara, pastikan maklumat warganegara dan negara asal dikemaskini.
 11. Alamat Surat Menyurat Pastikan alamat surat menyurat adalah tepat kerana ia menentukan PAID yang berbidangkuasa mengeluarkan kebenaran berkahwin.
 12. Maklumat Ujian HIV Maklumat ujian HIV tidak perlu diisi dalam permohonan awal kerana Borang Pemakluman Ujian Saringan HIV hanya boleh dicetak selepas permohonan online selesai. Maklumat ujian boleh dikemaskini selepas pemeriksaan dijalankan.

Dengan mengikuti panduan ini, permohonan kebenaran nikah anda melalui SPPIM akan menjadi lebih mudah dan teratur. Pastikan semua maklumat dan dokumen disediakan dengan tepat untuk mengelakkan sebarang masalah dalam proses permohonan.

Borang Kebenaran Nikah Online Setiap Negeri

Berikut adalah pautan untuk borang kebenaran nikah online mengikut negeri di Malaysia:

Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak, WP Kuala Lumpur

Laman web: www.sppim.gov.my

Johor

Laman web: encr.johor.gov.my

Selangor

Laman web: ncr.jais.gov.my

Sabah

Laman web: jheains.sabah.gov.my

Sarawak

Laman web: kiswa.sarawak.gov.my

Kelantan

Laman web: eqaryah.jaheaik.gov.my

Pulau Pinang

Laman web: emunakahat.penang.gov.my

Pahang

Laman web: emunakahat.pahang.gov.my

Terengganu

Laman web: emunakahat.terengganu.gov.my

Pastikan anda melawat laman web yang sesuai dengan negeri tempat anda bermastautin untuk mendapatkan maklumat terkini dan panduan lengkap tentang permohonan kebenaran nikah secara online. Setiap laman web menyediakan pelbagai maklumat dan panduan yang boleh membantu anda dalam proses permohonan nikah.

Cara Mengisi Borang Nikah Online (SPPIM)

Berikut adalah panduan lengkap untuk mengisi borang permohonan nikah secara online melalui Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM):

 1. Layari Portal SPPIM Layari laman web Portal SPPIM di alamat: https://www.sppim.gov.my/.
 2. Klik pada Benar Nikah Online Pilih opsyen “Benar Nikah Online” yang terdapat di laman utama Portal SPPIM.
 3. Pilih Permohonan Baru Setelah memilih Benar Nikah Online, klik pada opsyen “Permohonan Baru” untuk memulakan proses permohonan.
 4. Isi Semua Maklumat yang Diperlukan Isi semua maklumat yang diperlukan dalam borang permohonan. Pastikan untuk mengisi ruangan yang bertanda asterisk (*) kerana ia wajib diisi. Maklumat yang perlu disertakan termasuk:
  • Maklumat Pemohon Lelaki
  • Maklumat Pemohon Perempuan
  • Maklumat Kebenaran
  • Maklumat Wali
 5. Klik Seterusnya Selepas semua maklumat diisi dengan lengkap, klik pada butang “Seterusnya” untuk meneruskan proses permohonan.
 6. Setujui dan Hantar Permohonan Tick pada kotak “Saya Bersetuju” untuk menandakan persetujuan anda terhadap terma dan syarat yang ditetapkan. Kemudian, tekan butang “Hantar” untuk menghantar borang permohonan.
 7. Cetak Borang Permohonan Selepas permohonan berjaya dihantar, pastikan untuk mencetak borang permohonan yang telah diisi. Juga, cetak senarai semak yang disediakan.
 8. Pertimbangkan Borang Bagi Pemohon dari Negeri Yang Menggunakan SSPIM Jika kedua-dua pemohon berasal dari negeri yang menggunakan SSPIM, akan ada borang untuk kedua-dua pemohon. Pastikan borang dicetak dalam dua salinan, sama ada berwarna atau hitam putih.
 9. Semak Kembali Borang Sebelum menghantar ke pejabat agama, pastikan borang yang diisi lengkap dan tepat. Borang yang tidak lengkap atau tidak tepat perlu diisi semula untuk mengelakkan sebarang masalah.
 10. Simpan Nombor Rujukan (BNO) Pastikan untuk menyimpan nombor rujukan (BNO) selepas permohonan selesai untuk rujukan dan semakan masa hadapan.
 11. Semak Semula Dokumen Sebelum menghantar ke pejabat agama, pastikan untuk menyemak semula semua dokumen berdasarkan senarai semak yang disediakan.

Setelah langkah-langkah di atas dilaksanakan dengan betul, proses mengisi borang nikah melalui SPPIM akan selesai dengan lancar. Pastikan semua maklumat yang diperlukan disediakan dengan teliti untuk memastikan proses permohonan berjalan dengan lancar.

Kesimpulan

Dalam era digital ini, proses permohonan nikah semakin dipermudahkan dengan penggunaan sistem online seperti Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM). Melalui SPPIM, pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan dapat mengisi borang permohonan secara online dengan mudah dan efisien. Langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti dalam mengisi borang nikah SPPIM memastikan bahawa proses permohonan berjalan lancar dan tepat, serta mengurangkan kesilapan yang mungkin berlaku.

Kini, dengan hanya beberapa klik, pasangan boleh mengakses portal SPPIM dan mengisi borang permohonan nikah tanpa perlu menghadiri pejabat agama secara fizikal. Hal ini tidak hanya menjimatkan masa dan tenaga, tetapi juga memberi kebolehan kepada pasangan untuk menguruskan proses perkahwinan mereka dengan lebih teliti dan teratur. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pengurusan perkahwinan melalui SPPIM memberikan kemudahan yang tidak dapat dipandang ringan dalam menjalani proses kehidupan yang penuh makna ini.