Semak Status Perkahwinan Melalui IC (Nombor Kad Pengenalan)

Posted on

Semak Status Perkahwinan Melalui IC – Perpaduan dua jiwa melalui ikatan perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang suci dan dihormati dalam masyarakat. Ia melibatkan pengakuan rasmi dari pihak berkuasa sivil atau pengikatan melalui kepercayaan agama. Hubungan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mengikut kontrak undang-undang dan janji kesusilaan yang memperkukuhkan ikatan di antara pasangan tersebut. Perkahwinan membentuk institusi yang tidak hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga merangkumi aspek kehidupan ekonomi melalui pembentukan rumah tangga. Semua ini menjadikan perkahwinan sebagai perjalanan ke arah kebahagiaan dan kestabilan hidup.

Bagi mereka yang ingin mengetahui status perkahwinan mereka dengan mudah, Semak Status Perkahwinan Melalui IC (Nombor Kad Pengenalan). Proses ini membantu individu untuk memahami dengan lebih jelas mengenai status perkahwinan mereka, sama ada dalam konteks undang-undang sivil atau syariah. Dengan memahami cara-cara semakan ini, diharapkan individu dapat menjalani kehidupan perkahwinan dengan lebih yakin dan menyeluruh.

Semak Status Perkahwinan Melalui IC
Semak Status Perkahwinan Melalui IC

Semakan Status Perkahwinan Mudah Melalui IC

Menyemak status perkahwinan merupakan langkah bijak sebelum memasuki alam persatuan. Anda boleh melakukan semakan ini dengan mudah melalui IC secara online, tanpa perlu mengunjungi pejabat atau mengisi borang panjang.

 1. Langkah Pertama: Akses Laman eSyariah

  Pertama-tama, akses laman eSyariah dengan mengetikkan www.esyariah.gov.my di pelayar internet anda.

 2. Langkah Kedua: Pilih Kategori Semakan

  Pada laman utama, cari ruangan semakan status kes dan pilih kategori yang sesuai. Ada dua pilihan utama: “Mal” untuk kes berkaitan perkahwinan dan anak luar nikah, serta “Jenayah” untuk kes berkaitan jenayah.

 3. Langkah Ketiga: Masukkan Maklumat Pengenalan Diri

  Masukkan nombor kad pengenalan atau IC anda dengan betul pada ruang yang disediakan.

 4. Langkah Keempat: Cari Status

  Setelah memasukkan maklumat, klik butang Cari untuk memulakan proses semakan.

Hasil semakan akan segera dipaparkan di skrin anda, memberikan maklumat terperinci tentang status perkahwinan anda.

Tingkatkan Kesedaran dan Keberkesanan Semakan Status Perkahwinan

Mengakses laman eSyariah untuk semakan status perkahwinan adalah langkah awal yang sangat penting. Ini bukan hanya membantu mengelakkan kekeliruan dalam status perkahwinan, tetapi juga memastikan persediaan yang sewajarnya sebelum memasuki bab baharu dalam kehidupan.

Jangan malu untuk menggunakan kemudahan ini secara berkala untuk memastikan maklumat anda sentiasa terkini. Kesedaran dan keberkesanan semakan status perkahwinan melalui IC dapat membantu dalam menjaga keharmonian rumah tangga.

Ingat, Pemastautin Kesahihan Anda Sendiri

Sesekali, semakan status perkahwinan juga boleh menjadi pengingat bahawa setiap perkahwinan unik, dengan cabaran dan keriangan tersendiri. Jadi, sambil menjaga kesahihan dokumen, sentiasa berkomunikasi dengan pasangan untuk memperkukuhkan hubungan.

Semakan Rekod Perkahwinan di JPN

Semak status perkahwinan anda dengan mudah melalui Sistem Pengkomputeran JPN. Inilah panduan langkah demi langkah yang perlu anda ikuti.

 1. Pertama: Tentukan Jenis Permohonan

  Sebelum membuat semakan, pastikan anda memilih jenis permohonan yang sesuai di Sistem Pengkomputeran JPN.

 2. Kedua: Semakan Rekod Perkahwinan

  Jika rekod perkahwinan tidak dapat ditemui dalam pangkalan data JPN, buat permohonan carian terlebih dahulu.

 3. Ketiga: Proses Permohonan

  Proses permohonan mengambil masa 14 hari bekerja. Pastikan anda memberikan maklumat yang tepat dan lengkap.

 4. Keempat: Bayaran RM5.00 Setiap Tahun

  Untuk setiap tahun carian, anda perlu membayar bayaran sebanyak RM5.00. Pastikan bayaran ini dibuat dengan betul.

 5. Kelima: Pemohon yang Layak

  Pemohon yang layak termasuk pasangan, anak pasangan, ibu/bapa kepada pasangan, saudara kandung (adik beradik), dan peguam.

Jangan lupa, proses ini membantu anda mendapatkan maklumat berkaitan perkahwinan dengan mudah dan sah.

Pastikan Rekod Perkahwinan Anda Sentiasa Terkini

Melalui Sistem Pengkomputeran JPN, anda dapat menjaga kesahihan rekod perkahwinan anda. Pastikan semakan dilakukan secara berkala untuk kepastian dan ketenangan hati.

Dokumen Penting Untuk Urusan Perkahwinan

Sebelum memulakan proses perkahwinan, pastikan anda memiliki dokumen yang diperlukan. Inilah panduan lengkapnya.

 1. Borang Pemeriksaan dan Carian Daftar Perkahwinan (JPN.KC09)

  Pastikan borang ini diisi dengan betul untuk pemeriksaan dan carian dalam Daftar Perkahwinan.

 2. Dokumen Identiti: Mykad dan Pasport

  Sertakan Mykad asal atau salinan jika melayangkan permohonan melalui kaunter. Untuk bukan warganegara, lampirkan pasport asal dan salinan maklumat diri.

 3. Surat Kuasa Pemilik Daftar Perkahwinan

  Jika berkaitan, sertakan surat kuasa asal daripada pemilik Daftar Perkahwinan.

 4. Permohonan Melalui Pejabat Peguam: Langkah-langkah Penting
  • Isi borang JPN.KC09.
  • Lampirkan surat dari pejabat peguam (asal).
  • Sertakan surat lantikan kuasa dari anak guam (asal).
  • Salinan kad pengenalan peguam dan anak guam.
  • Salinan daftar perkahwinan (jika ada).
  • Salinan sijil lahir anak (jika berkaitan).
  • Salinan dokumen perceraian (Sijil Dekri Nisi Mutlak dari Mahkamah / JPN.KC32).
 5. Permohonan Melalui Pos: Surat Permohonan dan Wakil Kuasa
  • Sertakan surat permohonan asal jika menggunakan perkhidmatan pos.
  • Lampirkan surat wakil kuasa kepada wakil firma guaman daripada firma guaman.

Penting untuk mengisi dokumen dengan teliti dan melengkapinya untuk memastikan proses berjalan lancar.

Pastikan Keperluan Dokumen Terpenuhi

Jamin kelengkapan dokumen sebelum memulakan proses perkahwinan. Ini memastikan kesahihan dan kelancaran urusan perkahwinan anda.

Peranan Tanggungjawab Dalam Perkahwinan

EmasMy.Com – Pertimbangan yang penting dalam perjalanan perkahwinan adalah perasaan tanggungjawab antara pasangan. Ini menjadi dasar untuk keharmonian dan kestabilan dalam kehidupan rumahtangga.

Menelusuri Jejak Sifat dan Watak

Satu keputusan yang matang ialah memahami sifat dan watak pasangan untuk seumur hidup. Menghadapi realiti ini akan mencegah penyesalan di masa hadapan. Kesediaan untuk menerima segala aspek menjadi kunci kebahagiaan perkahwinan jangka panjang.

Pentingnya Mengetahui Masa Lalu Pasangan

Penting bagi setiap pasangan untuk memahami dan menerima masa lalu satu sama lain. Walaupun proses ini mungkin menyakitkan, ia memastikan pertumbuhan dan pembelajaran bersama untuk kebahagiaan masa hadapan.

Perkahwinan bukan perjalanan singkat, tetapi suatu janji untuk selamanya. Dengan menerima tanggungjawab, memahami masa lalu, dan mengenal sifat pasangan, anda membina landasan yang kukuh untuk kebahagiaan perkahwinan jangka panjang. Kebersediaan adalah kunci untuk melangkah bersama dalam kehidupan berdua.