Cara Temujanji Imigresen Online STO IMI: Waktu Operasi Kaunter

Posted on

Dalam era digital yang serba canggih ini, perkhidmatan dalam talian semakin menjadi keutamaan bagi banyak urusan harian, termasuk urusan imigresen. Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia ialah Sistem Temujanji Imigresen Online (STO IMI). Sistem ini memudahkan rakyat Malaysia dan penduduk tetap untuk membuat temujanji bagi pelbagai urusan imigresen seperti permohonan pasport, visa, dan lain-lain perkhidmatan dengan lebih efisien dan teratur. Artikel ini akan membincangkan cara-cara untuk membuat temujanji imigresen melalui STO IMI serta waktu operasi kaunter yang perlu anda ketahui.

Mengetahui waktu operasi kaunter imigresen adalah penting bagi memastikan urusan anda berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Jabatan Imigresen Malaysia telah menetapkan waktu operasi tertentu bagi setiap kaunter di seluruh negara, dan ini termasuk waktu-waktu tertentu yang dikhususkan untuk pelanggan yang telah membuat temujanji Imigresen melalui STO IMI. Dengan memahami jadual ini, anda dapat merancang lawatan anda ke pejabat imigresen dengan lebih baik, mengelakkan masa menunggu yang lama, dan memastikan semua dokumen serta keperluan lain disiapkan lebih awal. Mari kita telusuri dengan lebih mendalam tentang cara membuat temujanji online dan waktu operasi kaunter imigresen dalam artikel ini.

Cara Temujanji Imigresen Online STO IMI: Waktu Operasi Kaunter
Cara Temujanji Imigresen Online STO IMI: Waktu Operasi Kaunter

Perkhidmatan Yang Ditawarkan Melalui STO IMI

Jabatan Imigresen Malaysia telah memperkenalkan Sistem Temujanji Online (STO IMI) untuk memudahkan pelbagai urusan imigresen. Sistem ini menyediakan beberapa perkhidmatan utama yang boleh diakses oleh orang ramai melalui temujanji dalam talian. Berikut adalah beberapa perkhidmatan terpilih yang ditawarkan:

 1. Perkhidmatan Berkaitan Pekerja Asing
  Jabatan Imigresen menyediakan perkhidmatan khusus untuk pengurusan pekerja asing. Ini termasuk proses permohonan, pembaharuan, dan pembatalan permit kerja. Melalui STO IMI, majikan dan agensi boleh menguruskan temujanji untuk urusan berkaitan pekerja asing dengan lebih mudah dan cepat.
 2. Perkhidmatan Ekspatriat
  Bagi ekspatriat yang bekerja atau tinggal di Malaysia, perkhidmatan ini menawarkan kemudahan untuk permohonan dan pembaharuan visa serta pas lawatan sosial. Sistem temujanji online memastikan bahawa urusan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa perlu menunggu lama di kaunter.
 3. Penguatkuasaan dan Perkhidmatan Visa & Pas
  STO IMI juga menyediakan temujanji untuk perkhidmatan penguatkuasaan, yang merangkumi urusan berkaitan visa dan pas. Ini termasuk tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran imigresen dan pengurusan visa serta pas lawatan jangka panjang dan pendek.
 4. Perkhidmatan UTC (Pusat Transformasi Bandar)
  Perkhidmatan di UTC membolehkan orang ramai membuat urusan imigresen di pusat yang beroperasi di luar waktu pejabat biasa, termasuk pada hujung minggu dan cuti umum. Ini memberikan fleksibiliti kepada mereka yang tidak dapat menguruskan urusan imigresen pada hari bekerja.
 5. Pembaharuan Pasport
  Melalui STO IMI, individu boleh membuat temujanji untuk memperbaharui pasport mereka. Proses ini menjadi lebih mudah dan tersusun, mengelakkan kesesakan di pejabat imigresen dan memastikan semua dokumen yang diperlukan disediakan lebih awal.

Cara Membuat Janji Temu Imigresen Negeri/Cawangan Melalui Sistem Temujanji Online (STO)

Membuat janji temu dengan Jabatan Imigresen Malaysia kini menjadi lebih mudah melalui Sistem Temujanji Imigresen Online. Berikut adalah langkah-langkah terperinci untuk membantu anda membuat janji temu:

 1. Layari Laman Web Rasmi STO
  Pertama sekali, anda perlu mengunjungi laman web rasmi Jabatan Imigresen Malaysia yang khusus untuk Sistem Temujanji Imigresen Online di www.imi.gov.my.
 2. Empat Pilihan Menu Utama
  Terdapat empat pilihan utama yang boleh anda pilih di laman web tersebut:

  • Book My Appointment: Untuk mula membuat permohonan janji temu.
  • Search My Appointment: Untuk menyemak janji temu yang telah dibuat. Anda juga boleh mencetak slip janji temu di sini.
  • Reschedule My Appointment: Untuk menukar tarikh atau masa janji temu yang telah dijadualkan.
  • Cancel My Appointment: Untuk membatalkan janji temu yang telah dirancang.
 3. Langkah-langkah Membuat Janji Temu
  • Klik pada menu Book My Appointment.
  • Pilih Kategori Pemohon dari senarai yang disediakan.
  • Masukkan Nombor Pengenalan Diri Pemohon (Nombor MyKad untuk Warganegara dan Nombor Pasport untuk bukan Warganegara).
  • Isikan Nama Penuh.
  • Pilih Negeri bagi Jabatan Imigresen yang ingin anda kunjungi dari senarai yang disediakan.
  • Pilih Cawangan bagi Pejabat Imigresen yang sesuai.
  • Pilih Perkhidmatan yang diperlukan untuk janji temu anda.
  • Pilih Slot Pagi atau Petang dari senarai mengikut slot masa yang tersedia.
  • Tunggu paparan senarai Tarikh yang ada kekosongan untuk tempoh 3 bulan akan datang.
  • Pilih tarikh yang sesuai dari senarai tersebut.
  • Tekan butang Next untuk meneruskan.
 4. Mengisi Maklumat Pemohon
  • Isi semua maklumat yang diperlukan seperti:
   • Alamat Pemohon
   • Bandar
   • Poskod
   • Negeri
   • Nombor Telefon
   • E-mel
  • Tekan butang Next untuk menetapkan janji temu anda.
  • Baca Terma & Syarat, tandakan kotak untuk mengesahkan, dan tekan butang Submit untuk melengkapkan permohonan janji temu anda.
 5. Cetak Slip Temujanji STO
  • Slip temujanji STO akan dipaparkan dan anda perlu mencetak slip tersebut.
  • Bawa Slip Temujanji STO yang telah dicetak ini semasa menghadiri janji temu anda di pejabat imigresen.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat memastikan urusan imigresen anda berjalan dengan lancar dan teratur tanpa sebarang masalah.

Terma dan Syarat Sebelum Temujanji Online Imigresen

 1. Dasar Tempahan
  • Tempahan melalui sistem ini adalah berdasarkan konsep “siapa cepat, dia dapat” (first come, first serve).
  • Slot yang disediakan adalah terhad. Sekiranya tarikh dan slot masa yang dipilih telah penuh, sila buat pilihan lain.
 2. Tempoh Permohonan
  • Permohonan temujanji boleh dibuat seawal tiga (3) bulan sebelum tarikh temujanji dan tertakluk kepada kekosongan.
 3. Pemilihan Tarikh dan Slot Masa
  • Pilih tarikh dan slot masa mengikut waktu operasi/bekerja rasmi berdasarkan lokasi pilihan kerana terdapat perbezaan waktu kaunter bagi sesetengah cawangan Jabatan Imigresen.
 4. Kehadiran di Pejabat Imigresen
  • Pemohon perlu berada di pejabat Imigresen sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu temujanji. Pihak Imigresen berhak untuk membatalkan temujanji sekiranya lewat.
 5. Penyalahgunaan Sistem
  • Pemohon yang didapati sengaja menyalahgunakan sistem akan disekat.
 6. Dokumen Diperlukan
  • Pemohon hendaklah memastikan semua dokumen yang diperlukan adalah lengkap untuk tujuan penghantaran semasa temujanji.
 7. Notifikasi Temujanji
  • Notifikasi butiran temujanji akan diemel kepada pemohon, sila cetak dan bawa semasa temujanji.
 8. Kesahihan Maklumat
  • Pemohon adalah bertanggungjawab ke atas kesahihan maklumat yang diberikan melalui sistem. Jabatan Imigresen berhak membuat semakan lanjut dan pengesahan ke atas maklumat yang diberikan.
 9. Urusan Pembayaran
 10. Maklumat Tambahan
  • Sila rujuk laman web rasmi jabatan di www.imi.gov.my untuk maklumat berkenaan dokumen berkaitan.

Kesimpulan

EmasMy.Com – Sistem Temujanji Imigresen Online (STO IMI) yang diperkenalkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia merupakan satu inisiatif yang memudahkan urusan berkaitan imigresen seperti permohonan pasport, visa, dan lain-lain perkhidmatan. Dengan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan, termasuk untuk pekerja asing, ekspatriat, dan perkhidmatan di UTC, sistem ini memastikan setiap urusan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan teratur. Langkah-langkah terperinci yang perlu diikuti untuk membuat janji temu secara online memastikan pengguna dapat menempah slot mereka dengan mudah, mengelakkan kesesakan di kaunter dan memastikan semua dokumen disiapkan lebih awal.

Sebelum menggunakan sistem ini, penting untuk memahami terma dan syarat yang ditetapkan, seperti keperluan hadir awal di pejabat imigresen, penyediaan dokumen lengkap, dan tanggungjawab pemohon terhadap kesahihan maklumat yang diberikan. Dengan mematuhi semua peraturan dan panduan yang disediakan, pengguna dapat memastikan proses temujanji berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Keseluruhan sistem ini, termasuk urusan pembayaran secara e-payment, menawarkan kemudahan dan fleksibiliti yang memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan semua pengguna perkhidmatan imigresen di Malaysia.